top of page
tore%20halden_edited.jpg

Tore Andersen

Lawyer

MNA


Tel: +47 91 80 77 47
E-mail: ta@afd.no

Professional areas
Strafferett, barnevernrett, barnerett og erstatningsrett.


Education

2014 Basispedagogikk, Politihøgskolen

2005 Mastergrad i rettsvitenskap, Universitetet i Bergen

Work experience

2021–dd Advokat, Advokatfirmaet Furuholmen Dietrichson AS

2017–2020 Advokat, Kommuneadvokaten i Halden

2012–2017 Høgskolelektor, Politihøgskolen

2009–2012 Politiadvokat, Romerike politidistrikt

2009 Advokat, Advokatfirmaet Staff AS

2007–2009 Advokatfullmektig, Advokatfirmaet Staff AS

2006–2007 Førstekonsulent, Statens helsetilsyn

Publications

Mishandlingsbestemmelsen. En evaluering av loven mot mishandling i nære relasjoner jf. strl. § 219 (§ 282/283). Skrevet sammen med førsteamanuensis Geir Aas. Utgitt av Politihøgskolen i PHS Forskning 2017:1.

bottom of page